یک روز تفریحی آموزشی در آموزشگاه

 

برای دستیابی به اهداف آموزشی توانبخشی و بهداشت روان، فعالیت گل بازی فوق العاده تاثیر بسزایی دارد و دانش آموزان با نشاط بسیار این کار را انجام دادند.

/ 0 نظر / 17 بازدید