بازدید جناب آقای جوکار از آموزشگاه

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای جوکارو مدیرکل آموزش و پرورش جناب آقای شیرزاد و همچنین مدیرکل نوسازی استان جناب آقای محمدی و جناب پایدار رییس اداره استثنایی و هیئت همراه از این آموزشگاه بازدید و از نزدیک با مشکلات دانش آموزان و معلمین آشناشدند.

/ 0 نظر / 42 بازدید