اردوی یک روزه تفریحی سالن پذیرایی راه و ما

اردوی تفریحی یک روزه همراه با انجام مراسم تئاتر طنز،مسابقه و پذیرایی با همت آقای رنگچیان در رستوران راه و ما برگزار شد و خاطره خوشی را در ذهن دانش آموز آفرید.

/ 0 نظر / 160 بازدید